Икономика и социална политика

I. Основната ни цел е влизане на България в клуба на най-развитите страни чрез експериментална и гъвкава политика, основана на успешни модели, но най-вече на нашите специфични географски, човешки, културни, социални и инфраструктурни дадености.

1. Стимулиране производството на продукти и услуги с висока добавена стойност за обществото, както и местни продукти и услуги с висока конкурентоспособност за сметка на работата на ишлеме и „аутсорсинг“ услугите.

2. Таргетиране на нови целеви външни пазари извън ЕС. Целенасочена политика за пласиране на български хранителни и фармацефтични продукти в Северна Африка, Близкия Изток, Русия и др. 

3. Отделяне на значителен държавен ресурс и провеждане на активна PR кампания с цел подобряване и ефективно управление на имиджа на България пред международната общност.

4. Стимулиране на всички форми на споделена и кръгова икономика.

 

5. Намаляване на бюрократичната тежест за бизнеса чрез оптимизиране, опростяване и дигитализация на публичните административни процедури.

6. Създаване на Държавен гаранционен фонд за международна търговия по примера на други европейски държави, който да гарантира вземанията на българските предприятия срещу определен процент от тях.

 

7. Ускорено и масирано урбанизиране на територии около София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе. Създаване на материално-битови условия, организация и устройствен план на тези територии, така че да бъдат пригодени за жилищни или бизнес цели.

 

8. Развитие на модерен и бърз железопътен транспорт, свързващ в агломерации големите градове с други околни населени места. Железопътен транзитен транспорт за тирове, превозващи стоки през България.

 

9. Създаване на условия за сътрудничество между големите образователни и научни звена и бизнеса чрез съвместни дейности в рамките на смесени лаборатории и иновационни центрове.

 

"Хиляди учени в цял свят в момента мислят как да произведем протеини, за да изхраним населението. Скоро ще станем 10 милиарда. Няма как да стане с прасета и пилета. България има уникалните условия за Sea Farming – земеделие в морето..."

Прочети повече

"В България имаме дългогодишна традиция във фармацията. И не само това. България се намира на трето място в света по наличие на лечебни билки, след Индия и Мексико. Имайте предвид, че..."

Прочети повече

II. Нашата втора цел е преодоляване на крайната бедност в България, елиминиране на модели като „работещия беден“ и „вечния длъжник“ и осигуряване на по-добро качество на живот за българските граждани.

1. Премахване на ДДС върху стоки и услуги от първа необходимост като храна, вода, лекарства и основни комунални услуги. 

 

2. Приемане на Закон за бързите кредити,  вкл. въвеждане на абсолютен таван от 10% за лихвите по кредитите и съпътстващите скрити такси, държавно участие в опрощаването на лоши кредити на бедстващи хора, съдебно преследване и наказателна отговорност за нехуманни практики от страна на фирмите за бързи кредити и колекторските фирми, въвеждане на таван на разходите при изпълнителните дела.

3. Приемане на Закон за личните финанси по модела на другите европейски държави с цел саниране на личните кредити и излизане от порочния кръг на постоянна задлъжнялост.

 

4. Въвеждане на семейното подоходно облагане и нулев данък под определено ниво на семеен доход. 

5. Предоговаряне на цените на основни вносни лекарствени продукти, така че да съответстват на средното ниво на доходи на българските граждани.

 

6. Забрана на паралелния износ на лекарства при наличности под 90% от нуждите на българския пазар и улесняване процедурите по паралелен внос. 

 

7. Програма за безплатна здравна превенция на населението във всички населени места като най-ефективната мярка за поддръжане на добър здравен статус и добро качество на живот.

 

8. Въвеждане на изискване българските и чуждестранните студенти по медицина в България да работят в страната след завършване на обучението си.

"За да подпомогнем най-уязвимите в обществото, най-ефикасното и лесно решение е държавата да намали или да премахне ДДС-то върху стоки и услуги от първа необходимост. Това не е нещо ново, така е в много други държави..."

Прочети повече

"Никъде по света няма такъв трагичен тормоз върху най-уязвимата част на обществото. От известно време в България има нов човешки вид, този на „вечния длъжник“...

Прочети повече