Природни ресруси и околна среда

Ние целим връщане самочувствието на България като държава, богата на ценни природни ресурси, които тя да ползва разумно и устойчиво за благоденствието на собствените си граждани.

1.  Защита на дългосрочните интереси на държавата относно правата над природните ресурси чрез предоговаряне или премахване на концесиите; опция за 33% участие и с право на вето на държавата или общините в дружествата-концесионери.

2. Инкриминиране неплащането на концесионни такси за ползването на природни ресурси.

3. Сключване на нови концесии едва когато старите са изтекли.

3. Извеждане на частните фирми от горите и премахване възможността те да добиват дървесина. Експлоатиране на горите от държавата или общините и даване на готовия материал за изкупуване от частни фирми на определени от държавата изкупни цени.

4. Ликвидиране на ненужни и неефективни ВЕЦ-ове, които разрушават местните водни екосистеми.

5. Тотална забрана на износа на суровини за сметка на износа на готова продукция.

6. Целенасочени действия за осигуряване на географска и логистична свързаност между суровинните източници и съответната преработваща промишленост.

7. Преориентиране на туристическия сектор към предлагането на устойчива туристическа услуга с акцент върху природния туризъм и свързаните с него подотрасли.

8. Изработване на стратегия за енергийна независимост.

"Да приемем, че има около 3 милиона домакинства в България, или поне 3 милиона къщи и апартаменти, в които електрически бойлер ..."

Прочети повече

"Никъде по света народът не вижда толкова нищожен дивидент от богатствата си, които частните фирми изнасят, защото никъде другаде концесионните такси не ..."

Прочети повече