Държавно управление и правораздаване

Абсолютна необходимост  в България е създаването на здравословна среда за личен и колективен просперитет чрез предприемане на радикални и конкретни мерки за борба с корупцията по всичките етажи на държавната администрация, както и въвеждане на строги мерки за закрила на населението от посегателства върху техните права и свободи.

1. Стартиране на официална процедура с искане за неотложно съдействие от ЕС за реален надзор и мониторинг на съдебната система, активно сътрудничество с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, и осигуряване на наблюдатели в правосъдието - магистрати с доказан опит, упражняващи реален съдебен контрол.

2. Промени в йерархичната структура и организацията на прокуратурата, така че да се осигури независимостта на всеки един прокурор в неговата работа чрез премахване на подчинеността на главния прокурор. Промени в процедурата по избора на главен прокурор.

 

3. Прекъсване на порочните практики и зависимости в усвояването и разпределянето на европейските фондове чрез създаване на алтернативни модели за финансиране на бизнеса.

 

4. Промени в ЗОП, които да гарантират прозрачността и гражданския контрол върху обществените поръчки чрез ефективна и разбираема платформа за обществени поръчки.

5. Намаляване на бюрократичната тежест за бизнеса чрез оптимизиране и опростяване на публичните административни процедури. Съкращаване броя на държавните служители срещу осигуряване на адекватна компенсация и дългосрочни обезщетения при същевременно увеличаване на заплатите на оставащите служители и вдигане на критерия за качеството на работата им.

 

6. Сътрудничество с IT сектора за изграждане на дигитална държавна  администрация: е-управление, е-данъци, електронно гласуване, е-статистика, дигитална лична карта с достъп до всички публични услуги, е-здраве, онлайн услуги за публична сигурност и произшествия, блокчейн технология за всички бази данни.

7. Провеждане на конкурси с високи критерии за образование и професионален ценз при кандидатстване за административна длъжност.

8. Регулация на медийната среда и връщане свободата на словото – възстановяване функцията на БНТ като обективна и независима държавна медия с подчертано образователна функция, както и урегулиране собствеността и дейността на частните медийни канали; механизми за гарантиране чистотата на информацията.

 

9.  Създаване на Национален екшън план за борба с битовата престъпност за закрила на населението от посегателствата върху имуществото и живота, особено на самотно живеещите хора в малките населени места.

10. Въвеждане на нови регулации относно правото на самозащита и защита на личното  пространство.