Технологии и иновации

Целта е превръщане на България в иновационен и софтуерен център на Южна и Централна Европа по отношение на водещите технологични иновации в сферите на IT продукти и услуги, биотехнологии, фармация и др.

1. Изграждане на Държавен софтуерен университет, който да се превърне във водеща институция за компютърни науки и иновации, определяща посоката и тенденциите за развитие на сектора и привличаща изявени студенти и преподаватели от цял свят.

2. Създаване на условия за сътрудничество между големите образователни и научни звена и бизнеса чрез съвместни дейности в рамките на смесени лаборатории и иновационни центрове.

3. Улесняване и оптимизиране услугите за получаване на патент (вкл. други форми на защита на интелектуалната собственост) и привличане на иноватори от чужди държави.

4. Реорганизация на БАН - фокусиране върху няколко приоритетни за държавата направления като фармация, енергетика, иновации в земеделието и биотехнологии. Създаване на Академия за млади учени в рамките на БАН.

5. Сътрудничество на държавата с водещи технологични икономики, научни центрове и компании в Европа, Америка и Азия с цел привличане на партньори за изграждане на съвместна материална база и инфраструктура за наука и иновации в България.

6. Съдействие при осигуряването на бързи транспортни връзки със световните технологични центрове и създаване на директна въздушна линия Сан Франциско – София – Бангалор с цел задълбочаване на отношенията с два от водещите технологични хъбове в света.

 

7. Повишаване квалификацията на учителите и университетските преподаватели във високите технологии и интердисциплинарно застъпване на темата в учебните програми на училищата.

"Скоро за пореден път присъствах на някакво експертно събрание, където всеки говореше за иновации, start-ups, angel investors и crowdfunding... Аз смятам, че преди въобще да се занимаваме с тези теми, трябва да вземем следните 2 много важни мерки ..."

Прочети повече