1500-0-.jpg

Подпишете!

Начало 

ЗА НАШАТА ПЕТИЦИЯ

Нашата инициатива е продиктувана от съзнанието, че има един съществен проблем, който не е намерил решение все още и който многократно през последните години изкарва българските граждани по улиците с искания за оставки. Този проблем се изразява във факта, че голяма част от  стойностните хора, които притежават сериозен опит и експертиза в своята професионална област, не желаят да се ангажират с политически каузи. Причината всички я знаем - пошлостта на политическия дебат в България, критично ниското ниво на доверие към българските политици и престъпният характер на политическата дейност у нас. 

 

Именно затова решихме да обединим българските граждани около общите им виждания за бъдещето на страната като своеобразен призив за действие. Това ще даде ясен сигнал, че е дошло време за нови политики, но и за нови лица, посланици на волята на българския народ. Одобрението, което ще събере нашата петиция, ще даде както морално основание, така и самочувствие на членовете на бъдещия политически елит, че имат широка подкрепа от българския народ и мандат от него да поведат България. 

Така на 03.09.2020 г. беше основано ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ - с идеята да постави началото на този жизнено важен за всички ни процес. Нашата петиция съдържа 10 точки, събиращи най-неотложните действия, от които зависи оцеляването на българския народ - във физически и духовен план - 10 искания, около които да се обединят всички български граждани, независимо от тяхната политическа принадлежност.

e-Voting_thumb.jpg

1. Електронно гласуване, пълна прозрачност на дейността на държавната администрация чрез дигитализация на всички нейни услуги, оптимизация и опростяване на публичните административни процедури.

Нашите искания към държавната власт са подчинени на 8 стратегически дългосрочни цели в ключови за страната сфери:

I. Справедливост и борба с корупцията

Измиване позорното име на България като най-корумпираната страна в Европейския съюз. Гарантиране на защита или възмездие за всеки гражданин в зависимост от делата му, а не от неговия социален статус, партийна принадлежност, контакти или позиция в обществото. Зачитане труда и достойнството на всеки българин чрез почтено разходване на публичните средства, събрани от българския данъкоплатец.

 

2. Икономика

Превръщане в абсолютен приоритет производството на български продукти с висока добавена стойност за сметка на работата на ишлеме и „аутсорсинг“ услугите. Стимулиране на всички форми на споделена и кръгова икономика и поставяне на България редом до визионерски, екологични и прогресивни икономики като Швейцария, Холандия, Швеция, Дания и др. Въвеждане на нови подходи за възраждане на българските села, както и ускорено и масирано урбанизиране на територии около големите градове по примера на други европейски столици.

 

3. Земеделие

Решителна трансформация на сектора към 100% устойчиво земеделие в рамките на 15 години с фокус върху български земеделски продукти, търговски марки и стоки с висока добавена стойност, които да бъдат разпознаваеми и търсени на международния пазар. Позициониране на България като „Градината“ и „Аптеката“ на Европа благодарение на нейните уникални природни дадености и комбинация от плодородна почва, вода и слънце.

 

4. Околна среда и природни ресурси

Безапелационно следване на принципа, че природата може да бъде най-големият дълготраен актив на България в икономически, социален и геополитически план, но само ако тя бъде съхранена. Връщане контрола върху нейните ценни природни ресурси, от които всеки българин притежава равни идеални части. Утвърждаването на България като страна, която има волята и самочувствието да воюва за своята ресурсна и енергийна независимост.

 

5. Образование

Възраждане на авторитета на българското училище и цялостно осъвременяване на учебния процес съгласно най-модерните педагогически стандарти - наред с доказано добрите традиционни практики в България. Въвеждане на реформи, включващи финансиране на училищата не според броя ученици, а според постигнатите резултати, създаване на експериментални училища, колежи и университети в конкурентни за България сектори, където на българчетата да бъде даден равен старт с техните връстници в Европа, а най-талантливите от тях да получат възможност за развитие на световно ниво.

 

6. Здравеопазване

Радикални мерки срещу източването и злоупотребите в Здравната каса и пренасочване на средствата за лечение и безплатни лекарства за деца, пенсионери, хронично болни и други уязвими групи. Създаване на значителни стимули за младите медици в България. Поставяне на човека в центъра на здравната система, достъпна и задължителна здравна превенция за населението, вкл. в училищата.

 

7. Демография

Категорични и смели действия, целящи обръщане на катастрофалната тенденция за тотален демографски срив на българската нация поради емиграция, застаряване, висока смъртност и други структурни демографски промени чрез привличане на български специалисти и инвеститори от чужбина, разкриване на целеви и атрактивни работни места за млади специалисти, дългосрочни програми за превантивна медицина и др.

 

8. Геополитика

Трайно утвърждаване на България като значим фактор в Югоизточна Европа, недопускане и противодействие на всякакви опити за поставяне интересите на страната в зависимост от която и да е чужда държава, отхвърляне на остарели външнополитически модели и идеологически противопоставяния и започване на нов етап в българската външна политика, в която единствени водещи принципи са свободата и благополучието на всеки български гражданин.