„България ме смаза от пръв поглед с нейната красота. Изумително разнообразие. Каква красива природа! Толкова много възможности, такъв огромен потенциал. Всичко ви е дадено. Да знаете.“
- Патрик Смитьойс

ОНЛАЙН петиция!

Подпишете 10 конкретни и категорични искания към българската държавна власт.

Петицията можете да изтеглите и като файл:

Петиция.pdf