„България ме смаза от пръв поглед с нейната красота. Изумително разнообразие. Каква красива природа! Толкова много възможности, такъв огромен потенциал. Всичко ви е дадено. Да знаете.“
- Патрик Смитьойс

ОНЛАЙН подписка!

Подпишете 10 конкретни и категорични искания към българската държавна власт.

Или изтеглете като файл:

Декларация.pdf